Uzvici

    Nastavi rečenicu, kao u primjeru:   Oh!______________________________________________ Oh! Kako vam lijepo stoji  taj šešir. Oh! Pa nije trebalo… Hvala vam puno. Oh! Mnogo je dosadan. ______________________________________________________________   Ah! __________________________________________________________________ Uh! __________________________________________________________________ O bože! ________________________________________________________________ Dođavola! _______________________________________________________________ Šta?! __________________________________________________________________ Jao! _________________________________________________________________ Joj! ____________________________________________________________________ Hej! ___________________________________________________________________ Dosta!  _________________________________________________________________ Aman! _________________________________________________________________ Blago tebi! ______________________________________________________________ Odlično! _______________________________________________________________…

Perfekat (past tense)

Unesi tačan oblik glagola u prošlom vremenu, pa rečenice napiši u upitnom i odričnom obliku. Marija i Dejan _________(biti) u ovom kafiću prošle sedmice. Mi _______(htjeti) da napravimo novi razmještaj u kući, ali _______(doći) gosti. Vi _________(zakasniti), to _______(biti) veliki problem za organizatore. Sara _________(saznati) lošu vijest. Juče __________(upoznati) vašeg prijatelja, on nas ________(pozvati) na…

Odgovori na pitanja:

  Prema kome ili čemu osjećaš strah? Šta te najviše zasmijava? Šta kod tebe najviše izaziva osjećaj bijesa? Šta te najviše raduje? Kad ti je najviše dosadno? Koje su ti slabe tačke? Šta ne voliš da te drugi pitaju? Šta radiš u slobodno vrijeme? Šta voliš da učiš? Koje je tvoje omiljeno jelo? Koje je…