Imperfective Perfective
Biti (to be)  
Vjerovati (to believe) povjerovati
Vidjeti (to see)  
Vraćati se  (to get back, to return) vratiti se
Gledati (to watch) pogledati
Gubiti (to lose) izgubiti
Dobijati (to get) dobiti
Dolaziti (to arrive, to come) doći
Željeti (to want, to wish) poželjeti
Živjeti (to live) poživjeti ( to live long time)
Zaboravljati ( to forget) zaboraviti
Zavisiti ( to depend)  
Završavati (to finish) završiti
Zvati se ( to know)  
Zvučati ( to sound)  
Znati  (to know) saznati ( to find out)
Izlaziti ( to go out) izaći
Imati (to have)  
Kazivati ( to say) kazati
Koristiti (to use) iskoristiti
Kupovati ( to buy) kupiti
Misliti ( to think) Pomisliti
Morati ( must)  
Nadati se ( to hope) ponadati se
Nalaziti (to find) naći
Obavještavati ( to inform) obavijestiti
Objašnjavati ( to explain) objasniti
Odlaziti (to leave) otići
Organizovati (to organize)  
Očekivati ( to expect)    
Ostajati (to stay) ostati  
Pitati ( to ask) upitati  
Planirati ( to plan) isplanirati  
Pokazivati ( to show) pokazati  
Pokušavati ( to try) pokušati  
Poništavati (to cancel sth) poništiti  
Posjećivati ( to visit) posjetiti  
Počinjati ( to start) početi  
Prelaziti (to go over, to go beyond) Preći  
Presijedati (make a connection in transit) Presjesti  
Provjeravati (to check) proveriti  
Prodavati (to sell) prodati  
Prolaziti (to pass by) proći  
Raditi (to work, to do) uraditi  
Raspitivati se (to enquire) raspitati se  
Reći ( to say)    
Sećati se ( to remember) sjetiti se  
Spremati se (to get ready) spremiti se  
Stizati (to arrive) stići  
Tražiti (to search) potražiti  
Trebati ( need) zatrebati  
Uzimati ( to take) uzeti  
Ulaziti ( to enter) ući  
Upoznavati ( to meet, to introduce) upoznati  
Šetati ( to walk) prošetati  
Čitati (to read) Pročitati  
Pisati ( to write) Napisati, ispisati, potpisati, zapisati  
     

 

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *