Nominative plural exercise

Put the following words into nominative plural form: Profesorica – Student Škola Zanimanje (occupation) Sestra Selo (village) Profesor Zemlja (country) Ključ (key) Most (bridge) Pjevač  (singer) Pjevačica (female singer) Paprika Jaje Čaša (glass) Tanjir (plate) Pepeljara (ashtray) Nož  (knife) Kašika (spoon) Sir (cheese) Šolja (cup)

Locative case practice

 u – in Spavam u_________ (krevet). – I sleep in a bed Živiš _____________ (Zagreb). – You live in Zagreb. Rade u____________ (pošta). – They work in a post-office.  na – on, at Jabuka je na _____________(ormar). – An apple is on the cupboard. Mačka spava na _____________(krevet). – A cat is sleeping on the bed. Sjedim na ___________________(kauč). – I’m sitting on a sofa.  o – about Razgovaramo o_____________(ljeto). – We’re…

Locative case singular exercises

I Fill in the gaps with the appropriate form of the words in brackets. Živimo u _________________ (kuća) Taj spomenik je na _____________ (Zlatibor) Djeca su na _________________ (ulica) Želim da putujem po ________________ (Amerika) Lijepo mi je u ______________(grad). Dječak sjedi na __________________(krov). Idem na more u _______________________(avgust). Marko je u ___________________________ (London). Djeca se igraju u ______________________ (šuma). Mi…

Present tense exercises

I Put the verbs in brackets into the present tense 1. Marko ________ (ići) u školu. 2. Ponekad ________ (koristiti) rečnik. 5. Ti ________ (živjeti) blizu Marije. 6. On ________ (voljeti) rep muziku. 7. Ona ________ (raditi) domaći zadatak prije večere. 8. U srijedu popodne ______________ (igrati, mi) tenis u školi. 9. Uveče ________________ (gledati,…

Dative pronouns

I fill in the correct form of the dative of the pronouns in parentheses: Preporučila je ovu knjigu ___________ (ja) Da li ste poslali paket ______________(on) Oni nisu poslali nikakvo pismo ______________(ona) Tvoj prijatelj se javio______________________(mi) Ne želi da priča ____________________(vi) o svom poslu. Vuk se pridružio _________________(oni). Mi ćemo se javiti _________________ (vi), ali…

Accusative vs Locative

Živimo u ______________(isti stan). Narod je na __________ (ulice). Lijepo mi je u_____________(selo).  Dječak sjedi na ____________(klupa). Jana svira______________ (gitara). Odmah popij ____________(lijek). Miš je iskopao rupu u_________ (siru). Idem na more u ______________(jul). On je rođen u _______________(prošli vijek) Imam trening ___________(svaki dan). ___________(Cijelo jutro) pečem kolače. Šetali smo kroz_________________ (šuma). Neću da razmišljam o ____________(Marija) Dugo su radili na ______________(projekat). Stripove čuvam u ____________(prva fioka). Moja majka je u…

kakav, gdje, ko, kada, koji, čiji, šta i kako

Make questions for the following statements (the underlined parts) using appropriate interrogative words kakav, gdje, ko, kada, koji, čiji, šta i kako as shown in the model: Mi radimo u ambasadi. _______________________________________________________ Vi ćete raditi mnogo. _________________________________________________________ Oni će ići kdo doktora u 9. _____________________________________________________ Oni će ići na sastanak kolima. __________________________________________________ Oni se ne…

Modalni glagoli (modal verbs)

  Exercises: Fill in the correct forms of the modal verbs: Da li i vi (moći) _____________________ da idete u bioskop? On (htjeti) _________________________ da živi u malom gradu. Da li (ona – smjeti) ___________________ da radi tako nešto? Da li vi (morati) _____________________ da živite na Dorćolu? Da li oni (htjeti) ______________________ da rade…

Past tense (perfekat)

I fill in the correct forms of the past tense of the verbs given in parentheses: Da li ___________________ (vi, putovati) nekada tamo? On (biti) ________________ kod ljekara juče. Da li je i ona___________________(vidjeti) ljekara? Oni ____________________(željeti) da idu u posjetu? On ____________________ (posjetiti) taj grad prošle godine. Taj gospodin _____________ (tražiti) _______________ da radi…

Perfekat (past tense)

Unesi tačan oblik glagola u prošlom vremenu, pa rečenice napiši u upitnom i odričnom obliku. Marija i Dejan _________(biti) u ovom kafiću prošle sedmice. Mi _______(htjeti) da napravimo novi razmještaj u kući, ali _______(doći) gosti. Vi _________(zakasniti), to _______(biti) veliki problem za organizatore. Sara _________(saznati) lošu vijest. Juče __________(upoznati) vašeg prijatelja, on nas ________(pozvati) na…

Postavljanje pitanja (Making questions)

Practice 1 Make questions for the following statements (the underlined parts) using approproate interrogative words: kakav, gdje, ko, kada, koji, čiji, šta and kako, as shown in the model: Model: Živjeću u centru grada. Gdje ćete živjeti. Mi radimo u ambasadi. _______________________________________________________ Vi ćete raditi mnogo. _________________________________________________________ Oni će ići kod doktora u 9. _____________________________________________________…

Glagol “biti”, zamjenice (Verb “to be”, pronouns)

Practise: Answer the following questions using the form of the verb to be. Model: Da li ste Vi gospođa Ristić? Da, ja sam gospođa Ristić.   Da li je on američki diplomata?_________________________________________ Da li je ona nova sekretarica?   _________________________________________ Da li sam ja u Američkoj ambasadi?_____________________________________ Da li su gospodin i gospođa Popović ovdje?_______________________________…

Perfekat (past tense)

Put the following sentences into the past tense and in their negative forms: Ja, Dragan, gledam kroz prozor. Ja  kroz prozor. Ne, ja  kroz prozor. Marina, ti čitaš knjigu. Marina, ti  knjigu. Ne, Marina, ti  knjigu. Maja ide na trening. Maja  na trening. Ne, Maja  na trening. Novinari pišu članak za novine. Novinari  članak za novine. Ne, novinari  članak za novine. Vi volite da pravite kolače. Vi  da pravite kolače. Ne, vi  da pravite kolače.…

Brojevi + genitiv (Numbers + genitive case)

Write out the following cardinal numbers and use the appropriate form of the noun. Example: 15 petnaest                                 knjiga   petanest knjiga   9  stan ___________________________________________ 1 frižider _________________________________________ 11 jabuka ________________________________________ 4 paket __________________________________________ 25 račun__________________________________________ 22 strana _________________________________________ 34 pijaca __________________________________________ 30 sok ____________________________________________ 51 lift ____________________________________________ 100 ključ __________________________________________   Convert the above numbers…