Practise:

Answer the following questions using the form of the verb to be.

Model:

Da li ste Vi gospođa Ristić?

Da, ja sam gospođa Ristić.

 

 1. Da li je on američki diplomata?_________________________________________
 2. Da li je ona nova sekretarica?   _________________________________________
 3. Da li sam ja u Američkoj ambasadi?_____________________________________
 4. Da li su gospodin i gospođa Popović ovdje?_______________________________
 5. Da li su oni u Beogradu?______________________________________________
 6. Da li smo mi na istom spratu?_________________________________________
 7. Da li ste Vi gospodin Marković?________________________________________
 8. Da li je muzej lijep?__________________________________________________
 9. Da li si ti u kancelariji? _______________________________________________
 10. Da li su sto i kompjuter blizu prozora?___________________________________

 

Answer the following questions using the negative form of the verb to be.

 1. Da li je on američki diplomata?_________________________________________
 2. Da li je ona nova sekretarica?   _________________________________________
 3. Da li sam ja u Američkoj ambasadi?_____________________________________
 4. Da li su gospodin i gospođa Popović ovdje?_______________________________
 5. Da li su oni u Beogradu?______________________________________________
 6. Da li smo mi na istom spratu?_________________________________________
 7. Da li ste Vi gospodin Marković?________________________________________
 8. Da li je muzej lijep?__________________________________________________
 9. Da li si ti u kancelariji? _______________________________________________
 10. Da li su sto i kompjuter blizu prozora?___________________________________

 

Fill in the blanks with the appropriate forms of the possessive pronouns.

 1. Ova polica je …………………….. (vaš).
 2. To vino je ………………………….. (njegov)
 3. Ovaj hotel je ……………………….. (njen)
 4. Taj telefon je ………………………… (moj)
 5. Ovo pozorište je …………………….. (vaš)
 6. Ta ambasada nije …………………….. (vaš)
 7. Nova kancelarija nije …………………. (moj)
 8. Ovo vino nije …………………………….. (vaš)
 9. Taj sto nije ………………………………. (njen)
 10. Ona sekretarica nije …………………… (njegov).
 11. Polica za knjige je ………………………………….. (njegov)
 12. Zgrada na lijevo je …………………………………… (moj)
 13. Veliko pozorište je ………………………………. (njegov)
 14. Tamni sto i stolica su ……………………………. (vaš)
 15. Sto i kompjuter su ………………………………… (njen)
 16. Telefonski imenik na stolu je…………………….(moj)
 17. Namještaj je …………………………………………. (vaš)
 18. Polica do prozora je ………………………………… (njen)

 

Fill in the correct form of the demonstrative adjectives: ovaj, ova, ovo, as shown in the model:.

Model:

…………… pozorište je staro.

Ovo pozorište je staro.

 

 1. …………..polica za knjige nije nova.
 2. ………….. bisokop pravo je moderan.
 3. ………….. pozorište na desno je staro.
 4. …………….Američka ambasada je lijepa.
 5. ……………. zgrada se zove Beograđanka.
 6. ……………… muzej preko puta je veoma lijep.
 7. ……………..kancelarija nije mnogo svijetla.
 8. ……………. CD plejer nije moderan.
 9. ……………. sto je mnogo taman.
 10. …………… trg se zove Trg republike.

Fill in the correct form of the demonstrative adjectives: taj, ta, to, as shown in the model.

Model:

…………… telefon nije nov.

Taj telefon nije nov.

 

 1. ……………… ambasada je na uglu.
 2. …………….. kompjuter je veliki i moderan.
 3. …………….. namještaj je lijep i svijetao.
 4. …………… pozorište je malo i lijepo.
 5. …………….kancelarija nije velika.
 6. …………… polica za knjige nije lijepa.
 7. ………….. bisokop nije na desno.
 8. …………… gospođa nije ovdje.
 9. …………… gospodin nije u Podgorici.
 10. …………… telefon je vrlo lijep.

 

Referring to the following sentences, ask appropriate questions using interrogatives: kakav, kakva and kakvo, as shown in the model.

Model:

To pozorište je staro.

Kakvo je to pozorište.

 

 1. Kancelarija je svijetla. ___________________________________________________
 2. Pozorište je vrlo lijepo. __________________________________________________
 3. Telefon je mnogo star. __________________________________________________
 4. Vino nije dobro. _______________________________________________________
 5. Telefonski imenik je veliki. _______________________________________________
 6. Namještaj je vrlo moderan. ______________________________________________
 7. Trg nije veliki. _________________________________________________________
 8. Polica za knjige je mnogo tamna. _________________________________________
 9. Radio nije moderan. ___________________________________________________
 10. Kompjuter je nov. ____________________________________________________

 

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *