Živimo u ______________(isti stan).

Narod je na __________ (ulice).

Lijepo mi je u_____________(selo).

 Dječak sjedi na ____________(klupa).

Jana svira______________ (gitara).

Odmah popij ____________(lijek).

Miš je iskopao rupu u_________ (siru).

Idem na more u ______________(jul).

On je rođen u _______________(prošli vijek)

Imam trening ___________(svaki dan).

___________(Cijelo jutro) pečem kolače.

Šetali smo kroz_________________ (šuma).

Neću da razmišljam o ____________(Marija)

Dugo su radili na ______________(projekat).

Stripove čuvam u ____________(prva fioka).

Moja majka je u ______________(kuhinja).

Brod je usidren u _____________(luka)

Maja pjeva _____________(moja pjesma).

Proveo sam____________ (cijelo ljeto) na ________(selo).

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *