I Fill in the gaps with the appropriate form of the words in brackets.

 1. Živimo u _________________ (kuća)
 2. Taj spomenik je na _____________ (Zlatibor)
 3. Djeca su na _________________ (ulica)
 4. Želim da putujem po ________________ (Amerika)
 5. Lijepo mi je u ______________(grad).
 6. Dječak sjedi na __________________(krov).
 7. Idem na more u _______________________(avgust).
 8. Marko je u ___________________________ (London).
 9. Djeca se igraju u ______________________ (šuma).
 10. Mi živimo u ____________________________ (Italija).
 11. Vi ljetujete u ____________________________ (Crna Gora).
 12. Oni su u ____________________________(Berlin).
 13. Ja sam u ____________________________( Podgorica).
 14. Moja majka živi u _____________________ ( Velika Britanija).
 15. Moj otac živi na _______________________ (drugi sprat).
 16. Ona je u ___________________ (najveća škola).
 17. Mi smo u _________________________________(veliki restoran).
 18. Vi ste u ________________________________ ( veliki hotel).
 19. Radulovići su sada u ____________________ ( Kolašin).
 20. Ona živi u ____________________________ (mali stan).

II Fill in the gaps with the words in brackets in genitive case

 1. Da li oni žive u ………………………………………………. (velika zgrada).
 2. Oni stanuju u …………………………………………………. (mala kuća).
 3. Rade li one u …………………………………………………… (Američka ambasada)
 4. Da li vi živite na ………………………………….. (trg) Nikole Pašića?
 5. Da li su te firme u ……………………………………….. (taj dio) grada.
 6. Je li taj gospodin radi u ………………………………… ( Novi Sad).
 7. Oni žele da žive u …………………………………………. (centar) grada?
 8. Hoćete li biti u ……………………………………………… ( mala opera)?
 9. Stanuju li oni na ………………………………………… (Dedinje)?
 10. Žive li oni u ………………………………………………….. ( lijepa ulica)?
 11. Radi li on u ……………………………………………………..(vaša firma)?
 12. Da li se to nalazi na …………………………………………. (desna strana) ulice?
 13. Je li ona na ……………………………………………………… (posao) sada?
 14. Živi li on na ………………………………………………….. (Slavija) ili ovdje?
 15. Da li taj gospodin živi u ……………………………………  (grad)?
 16. Je li njena kancelarija u ……………………………………. (centar) Niša?
 17. Da li je ta kuća na …………………………………………….. (obala) Jadrana?
 18.  Ko stanuje u ………………………………………………….. (moderna zgrada)?
 19. Ko živi u ………………………………………………………. (lijepa kuća)?

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *